Loonwaardebepaling helder én eenduidig

Datum: 
maandag, 30 juni 2014

Hoeveel verdient een werknemer die door een arbeidsbeperking een lagere productiviteit heeft? Voor het bepalen van deze loonwaarde bepleit de Landelijke Cliëntenraad (LCR) al jaren het gebruik van een eenduidige systematiek. Vorige week is daarvoor een belangrijke stap in de goede richting gezet.

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft een valideringsonderzoek bij drie bestaande methodieken gepresenteerd. Monique Klompé (voorzitter van de Nederlandse Vereniging Van Arbeidsdeskundigen) bood het eerste exemplaar aan LCR-voorzitter Gerrit van der Meer aan. Conclusie is: met een goede basissystematiek , leidt elke methodiek tot een eenduidige en bruikbare loonwaardebepaling.

Eerlijk inkomen

Een goede methodiek voor loonwaardebepaling is van belang om ervoor te zorgen dat mensen een eerlijk inkomen kunnen verwerven. Dit is vooral van belang bij het bepalen van de hoogte van de loonkostensubsidie. Daarbij bieden werkgevers aan werknemers een marktconform loon, terwijl een werknemer mogelijk een lagere productiviteit haalt. Het verschil tussen de productiviteit van een andere werknemer en de werknemer met de beperking krijgt de werkgever via loonkostensubsidie terug. De werknemer krijgt een loon volgens de CAO en de werkgever weet dat hij betaalt voor wat er wordt geleverd.

Lees verder op de website van de Landelijke Cliëntenraad