Extra geld voor mensen met laag inkomen

Datum: 
dinsdag, 28 oktober 2014

Mensen met de laagste inkomens hebben dit jaar eenmalig recht op een tegemoetkoming in hun koopkracht. Dit geld wordt nog dit jaar uitgekeerd. Dit meldt de Landelijke Cliëntenraad.

Mensen die een uitkering hebben ontvangen de tegemoetkoming vaak automatisch. Maar er zijn ook groepen die het geld wél zelf moeten aanvragen bij hun gemeente. Kijk daarvoor op www.laaginkomen.nl. Cliëntenraden kunnen meehelpen om hen te bereiken. Zij kunnen de informatie verspreiden op plekken waar mensen met de laagste inkomens zijn te bereiken, zoals bij voedselbanken.

Voor wie?

Huishoudens met een inkomen van ten hoogste 110% van de bijstandsnorm hebben recht op de koopkrachttegemoetkoming. Vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Dat betekent dat naast mensen met een uitkering ook werkenden of zzp-ers met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen.

Hoeveel?

Een (echt)paar krijgt € 100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70. Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, kijkt de gemeente naar de situatie (inkomen en gezinssamenstelling) op 1 september 2014.

Test

Op http://www.laaginkomen.nlkunnen mensen met een laag inkomen een test doen. Uit deze test blijkt of zij recht hebben op een tegemoetkoming. Als dit zo is, kunnen zij contact opnemen met hun gemeente. Op de website zijn ook flyers, posters en andere communicatiemiddelen te vinden die u kunt gebruiken om mensen met een laag inkomen te informeren over deze eenmalige tegemoetkoming.