Beleidsplan Participatiewet; positief advies

Datum: 
dinsdag, 28 oktober 2014

Er komt een proefpilot in Waddinxveen in het kader van de Participatiewet in verband met de Tegenprestatieregeling en het Beschut werken. Dit gebeurt op advies van de Cliëntenraad/PSW.

De Participatiewet gaat per 1 januari 2015 alle zaken regelen met betrekking tot inkomen en werk voor mensen die nu een beroep doen op algemene en bijzondere bijstand, de regeling voor jonggehandicapten (WAJONG) en de sociale werkvoorziening (WSW). De rijksoverheid blijft de uitkeringsnormen (verschillend per huishoudvorm) bepalen, terwijl de gemeente meer te zeggen krijgt over de voorwaarden voor de uitkeringen en de maatregelen om mensen naar werk te leiden. In het Beleidsplan is in hoofdlijnen aangegeven op welke wijze de gemeente dit (met minder geld) gaat regelen.

Op verzoek van de gemeente is dat plan bekeken door de Cliëntenraad Sociale Zaken/PSW en voorzien van commentaar. Onze inbreng is door de gemeente overgenomen.

Vermeldenswaard zijn twee gevoelige punten:

1. de Tegenprestatieregeling: aan wie en onder welke voorwaarden kan de gemeente tijdelijk onbetaalde activiteiten opdragen?

2. het Beschut Werken: voor welke mensen met een arbeidshandicap die nu in de sociale werkplaats van Promen werken blijft die regeling (in gewijzigde vorm) bestaan?

Over deze twee punten is afgesproken dat er eerst een proef (“pilot”) wordt gedaan om te achterhalen waar eventueel problemen ontstaan en hoe die moeten worden opgelost.

Het Beleidsplan is in oktober, voorzien van onze opmerkingen, besproken in de gemeenteraad en aangenomen. De komende weken zullen wij aan de gemeente commentaar geven over de verschillende uitvoeringsbesluiten (“verordeningen”).  Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarover informeren.

Een kopie van onze  adviesbrief aan de gemeente treft u aan in de rubriek Adviezen