30 procent van nieuwbouw bestemd voor sociale huur

Datum: 
dinsdag, 14 mei 2019

De gemeente Waddinxveen heeft besloten dat in het vervolg 30 procent van de nieuw te bouwen woningen bestemd moet zijn voor sociale huur. Er bestaat al geruime tijd onvrede over het gevolgde beleid bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Waddinxveen. De algemene klacht is, dat in (te) veel gevallen niet-ingezetenen voorrang krijgen ook t.o.v. ingezetenen die al zeer lang op de wachtlijst staan. De toewijzing wordt in regionaal gemeentelijk overleg gedaan.Een dergelijke gang van zaken is noodzakelijk is om de mogelijkheden tot toewijzing te vergroten voor individuele gemeenten. De PAR heeft recentelijk een advies aan de Gemeente afgerond betreffende de                Huisvestingsverordening 2019. In deze verordening wordt onder meer nader op bovengenoemdetoewijzingsproblematiek in gegaan.

Dit onderwerp werd besproken in het plenair overleg van het Platform Sociaal Waddinveen van 19 maart jl. Lees hier het volledige verslag van deze vergadering.