Home

Info over voorzieningen op Wadwijzer

De gemeente Waddinxveen heeft alle voorzieningen die er beschikbaar zijn voor haar inwoners, samengebracht op de website Wadwijzer.info. Wadwijzer geeft antwoord op vragen over wonen, werken, zorg en jeugd en helpt de juiste organisatie te vinden. Via een overzichtelijk menu wordt informatie gegeven en contactgegevens van organisaties die werkzaam zijn in Waddinxveen of omgeving.

Lees verder

Concept-verslag plenair overleg

Tijdens dit overleg presenteerde mevrouw Stoffers de eerste bevindingen van het Jobmaatjes-project. Enkele jaren geleden is het Jobmaatjesproject Waddinxveen van start gegaan, met als doelstelling de re-integratie in het arbeidsproces van met name langdurig werklozen door middel van het werken met Jobmaatjes.  Tot op heden zijn er 50 jobzoekers geselecteerd voor deelname, van wie 44 aan een jobmaatje/traject zijn gekoppeld. Het koppelen wordt met grote zorgvuldigheid gedaan, waarbij maatwerk voorop staat. In totaal hebben 21 personen betaald werk gevonden en 5 een vrijwilligers- of leerwerkplek.

Lees verder

Concept-verslag plenair overleg

Het voorstel van PSW-zijde om het eigen risico van de  collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering voor het komende je verlagen, dan wel volledig af te schaffen, wordt   door de Gemeente van de hand gewezen. Als argument voert deze aan dat men dit onderwerp wil overlaten aan het nieuwe college.

Lees verder