Home

30 procent van nieuwbouw bestemd voor sociale huur

De gemeente Waddinxveen heeft besloten dat in het vervolg 30 procent van de nieuw te bouwen woningen bestemd moet zijn voor sociale huur. Er bestaat al geruime tijd onvrede over het gevolgde beleid bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Waddinxveen. De algemene klacht is, dat in (te) veel gevallen niet-ingezetenen voorrang krijgen ook t.o.v. ingezetenen die al zeer lang op de wachtlijst staan. De toewijzing wordt in regionaal gemeentelijk overleg gedaan.Een dergelijke gang van zaken is noodzakelijk is om de mogelijkheden tot toewijzing te vergroten voor individuele gemeenten. De PAR heeft recentelijk een advies aan de Gemeente afgerond betreffende de                Huisvestingsverordening 2019. In deze verordening wordt onder meer nader op bovengenoemdetoewijzingsproblematiek in gegaan.

Lees verder

Concept-verslag plenair overleg

Het voorstel van PSW-zijde om het eigen risico van de  collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering voor het komende je verlagen, dan wel volledig af te schaffen, wordt   door de Gemeente van de hand gewezen. Als argument voert deze aan dat men dit onderwerp wil overlaten aan het nieuwe college.

Lees verder

Toeslag alleenstaande ouders: niet altijd automatisch

De alleenstaande oudertoeslag uit de bijstand heeft ruim twee jaar geleden plaatsgemaakt voor de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop die automatisch via de Belastingdienst wordt toegekend. Dit leidt soms tot problemen als mensen volgens de gemeente alleenstaand zijn maar voor de belastingdienst niet. Ze vissen dan achter het net.

Lees verder