Home

Concept-verslag plenair overleg

Het voorstel van PSW-zijde om het eigen risico van de  collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering voor het komende je verlagen, dan wel volledig af te schaffen, wordt   door de Gemeente van de hand gewezen. Als argument voert deze aan dat men dit onderwerp wil overlaten aan het nieuwe college.

Lees verder

Toeslag alleenstaande ouders: niet altijd automatisch

De alleenstaande oudertoeslag uit de bijstand heeft ruim twee jaar geleden plaatsgemaakt voor de zogenaamde Alleenstaande Ouderkop die automatisch via de Belastingdienst wordt toegekend. Dit leidt soms tot problemen als mensen volgens de gemeente alleenstaand zijn maar voor de belastingdienst niet. Ze vissen dan achter het net.

Lees verder

Concept-verslag plenair overleg

De Gemeente heeft besloten om alsnog per 1 maart j. l. de Stadspas in te voeren. Mensen in een minimapositie betalen een symbolisch bedrag voor de pas, hun kinderen ontvangen de pas gratis.

Lees verder