Meerjarenbeleid Platform Sociaal Waddinxveen 2013-2017

Minimabeleid

 • In stand houden en uitbreiden van de voorzieningen, die de Gemeente verstrekt aan de mensen met een inkomen om en nabij het sociaal minimum. Daarbij expliciet aandacht vragen voor gezinnen met kinderen.
 • Streven naar een jaarlijkse indexatie van de vermelde bedragen in de regelingen.
 • Halfjaarlijks met de Gemeente bezien, welke maatregelen in specifieke situaties zijn genomen voor minima in de categorie tussen 110% en 130% van het minimuminkomen.
 • Bereiken, dat beleidsvoorstellen van de Gemeente worden getoetst op effecten voor mensen met een minimuminkomen. Indien deze negatief zijn, bewerkstelligen, dat compensatie maatregelen worden genomen.

Informatievoorziening

De Gemeente ondersteunen bij de informatievoorziening met betrekking tot:

 • beschikbaarheid regelingen minima
 • collectieve ziektekostenverzekering
 • hulp bij het invullen van formulieren
 • regeling bijdrage schoolkosten
 • overige regelingen en maatregelen voor minima

Schuldhulpverlening

 • Activiteiten ontwikkelen met betrekking tot preventieve schuldhulpverlening (het voorkomen van schulden).
 • Bewerkstelligen, dat de Gemeente laagdrempelig beleid handhaaft bij de beschikbaarheid van werkelijke schuldhulpverlening.
 • Met de Gemeente de resultaten van de schuldhulpverlening jaarlijks evalueren.

Woningbouw

Aandacht vragen bij Gemeente, Projectontwikkelaars en Woningbouwverenigingen voor de behoefte aan betaalbare huurwoningen (Sociale Woningbouw).

Directe hulpverlening

 • Hulp bieden bij het invullen van formulieren.
 • Een verwijsfunctie vormen voor hulpvragers.